Mass-Media 01 Sep 2009 03:48 pm

Şoc! Şeful RAR Timiş a demarat căutările jurnalistului anonim care atentează la imaginea sa publică

În paralel cu mutarea sediului RAR Timi? din curtea unui ba?tan local (promovat cu ani în urm? de discretul Viorel Coifan) într-un sediu nou pe Calea Torontalului, ?eful inspec?iilor tehnice periodice a parcului auto din jude?, Dorin Cândea, ne-a remis un virulent drept la replic? în care, al?turi de alte preciz?ri importante pentru marele public, anun?? c? va face toate demersurile necesare pentru identificarea autorului articolului calomnios ?i ac?ionarea lui în judecat?. Iat?, în rezumat, firul portocaliu al acestei lu?ri de pozi?ie:
 
1. Niciodat? nu am afirmat c? ?tiu cu certitudine cine este autorul articolului în care se spun multe neadev?ruri despre mine. Aluziile despre un anumit semnatar au fost f?cute de alte persoane cu atitudini duplicitare.
 
2. Calitatea de ?ef al Reprezentan?ei RAR Timi? nu este incompatibil? cu cea de consilier jude?ean, întrucât RAR este o regie autonom?, iar angaja?ii RAR nu sunt func?ionari publici.
 
3. Nu fac nici un fel de acte de comer? cu telefoane , ceasuri sau alte "m?rfuri dubioase", astfel c? epitetul "bi?ni?ar" va trebui dovedit de autorul articolului în fa?a instan?ei.
 
4. De la preluarea ?efiei RAR Timi?, a disp?rut obiceiul program?rilor, toate lucr?rile executându-se, în masura posibilit??ilor, în aceea?i zi cu prezentarea proprietarului ma?inii la ghi?eu. Acest fapt contureaz? ideea c? nu am venit la RAR cu alte gânduri decât organizarea cât mai eficient? a activit??ii acestei institu?ii.
 
5. Voi solicita "Ziarului de investiga?ii" s?-mi pun? la dispozi?ie numele autorului articolului calomnios, pentru a m? adresa instan?elor de judecat?. În caz contrar, voi face plângeri penale împotriva ac?ionarilor acestui ziar.
 
Îi dorim ?efului RAR Timi?, Dorin Cândea, succes în c?utarea adev?ratului autor al articolului care-i "?ifoneaz?" într-o oarecare m?sur? imaginea public? ?i suntem ner?bd?tori s?-l cunoa?tem pe acel ziarist de investiga?ie care nu-?i poate asuma public, cu numele real, ceea ce sus?inea sub mantia anonimatului…
Share and Enjoy:

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X