Mass-Media 12 Sep 2009 05:42 pm

Ultima frontiera a TBC-ului: Mascaţii lui Palade “lovesc” în imperiul Dumitrasciuc!

Probleme mari pentru ?eful Vamii Moravi?a, spectaculosul Doru Dumitrasciuc, dup? ce, azi la prânz, masca?ii ?efului IPJ Timi?, comisarul ?ef S?ndel Palade, au interceptat un transport de ?ig?ri coordonat discret de fratele vame?ului, Lucian Dumitrasciuc.
 
    Bine, s? nu crede?i c? omul se afla la volanul bolidului înc?rcat cu nu mai pu?in de 40 de baxuri de ?ig?ri! Nuuu! La volan era un biet ?ofer care, pentru a sc?pa basma curat?, a abandonat microbuzul pe prima strad?, la dreapta, dup? ie?irea din vam? ?i a rupt-o la fug?. A fost placat ca la rugby de un poli?ist bine preg?tit de sensei Farca? (s? tr?i?i, maestre!) ?i adus la interogatoriu .
 
    Nu ?tim exact ce a "sifonat" omul, era destul de speriat, îns? sursele noastre bine conspirate în zona pistei ?i a birourilor de la Moravi?a ne-au informat c? Doru Vame?u era destul de nelini?tit ?i suna în permanen?? la un num?r de Bucure?ti. Este posibil ca girocanul din preajma capilor MI care l-a sprijinit s? prind? func?ia de ?ef, contra unei consistente sume în euro (p?i, unde crede?i c? au disp?rut, într-o perioad?, taxele de timbru în valoare de câteva sute de mii de euro!?) avea mobilul închis. Se prezum? c?, fiind sâmb?t? la prânz, nici Jabri sau C?linescu nu erau disponibili pe undele GSM , a?a c? marfa în valoare de aproape 15.000 de euro are toate ?ansele s? fie confiscat?.
 
    Dar s? d?m leg?tura corespondentului nostru sub acoperire din Vama Moravi?a: "Da, Andreea, am preluat leg?tura aici în Vama Moravi?a, unde masca?ii au f?cut o captur? de zile mari. O dubi?? plin? de ?ig?ri, care se presupune c? deserve?te imperiul Dumitrasciuc, a fost imobilizat? ?i înc?tu?at?… ???, scuze, a fost blocat? pe o strad? lateral? din imediata apropierii a v?mii. ?oferul a încercat s? fug?, dar a fost prins. În înv?lm??eala creat?, o ma?in? – ?i aia destul de suspect? – a reu?it s? dispar?! Oamenii din zon? spun c? acea dubi?? alb? car? în draci, scuze – car? în continuu, ?ig?ri de câteva luni de zile. În sfâr?it, adev?rul a ie?it la iveal?! Predau leg?tura!".
 
    Iat?, a?adar, dragi blogcititori, cum se duce lupta, pe toate fronturile, împotriva unei boli cumplite care, acuma, în preajma alegerilor, preocup? clasa politic? româneac?. Evident, m? refer la TBC , adic? Traian B?sescu Candidat! S? tr?i?i bine!
 
      
       Ca de obicei, fotograful nostru s-a aflat la post! Va fi pus, din nou, la prim?…
 
Share and Enjoy:

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X